LEADER-subsidie gaat door!

Het programma LEADER Holland Rijnland is met twee jaar verlengd. Dit betekent dat ook in 2021 en 2022 subsidie beschikbaar is. Vanuit het LEADER-programma is Europees Plattelandsontwikkelingsgeld beschikbaar gesteld voor bedrijven die aan de slag willen met circulaire economie en/of een gezonde leefomgeving. Deelnemers zijn bewoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen en gemeenten. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Heeft u een idee dat aansluit bij een van de thema’s, neem dan contact op met het secretariaat van LEADER voor een intakegesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Rol Omgevingsdienst West-Holland

LEADER is een Europese bottom-up-subsidie voor plattelandsontwikkeling. Met als thema voor LEADER Holland Rijnland: circulaire economie en gezonde leefomgeving (ook biodiversiteit). De Omgevingsdienst ondersteunt de omslag naar circulair denken én doen in de regio Holland Rijnland. Vanuit de LEADER-projectgroep werkt de Omgevingsdienst aan communicatie over de subsidie naar bedrijven en gemeenten, maar ook als ambassadeur om partijen bij elkaar te brengen en projecten te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is het meewerken in de organisatie van kennis- en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers en ketens. Daarnaast neemt de Omgevingsdienst deel in de regionale projectgroep, waarin we projecten bespreken en aanvragen voor subsidies beoordelen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hannie Korthof, adviseur duurzaamheid via 071-4083100. 

HiHaHut_Highres_Joep-8902