Integrale controle bedrijfspanden op Flevoweg en Amphoraweg

Op woensdag 8 juli jl. vonden integrale controles plaats bij twee bedrijfspanden in Leiden. Naar aanleiding van signalen en eerdere controles hebben gemeente (bouw- en woningtoezicht en handhaving openbare ruimte), politie, brandweer en de Omgevingsdienst West Holland de betreffende locaties op de Flevoweg en de Amphoraweg gecontroleerd op naleving van vergunningen en andere wet- en regelgeving waaraan de bedrijven zich dienen te houden. 

De gemeente houdt geregeld integrale controles, onder meer op bedrijventerreinen. Deze acties worden meestal niet van tevoren aangekondigd. De gemeente wil hiermee nagaan of bedrijven en/of pandeigenaren zich aan de regels houden. Signalen worden door verschillende overheidsdiensten in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk opgepakt. "We zitten bovenop deze signalen en treden hierbij op als één overheid" aldus burgemeester Lenferink. “Gelukkig gaat het er in veel bedrijven veilig en gezond aan toe. Door te controleren willen we dit zo houden. Als we misstanden zien, dan pakken we ze aan. Zo houden we onze stad veilig.” 

In dit geval is er illegale bewoning geconstateerd en tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid. Ook diende de opslag van lachgas in overstemming met de regelgeving te worden gebracht. Tot slot had een aantal bedrijven niet voldaan aan de meldplicht op grond van milieuregels, wat in een enkel geval tot het opleggen van een strafbeschikking door de omgevingsdienst leidde. Naar de illegale bewoning wordt door de gemeente nader onderzoek ingesteld.  
1