Wijziging afleveren LPG aan het wegverkeer

Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels voor het afleveren van LPG aan het wegverkeer opgenomen in paragraaf 5.3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 5.7.1 van de Activiteitenregeling.

Eén van de gevolgen van de wetswijziging is de volgende: het is verboden om losse flessen en ook losse wisselreservoirs met LPG te vullen. Praktisch gezien komt het erop neer dat het niet langer is toegestaan om gasflessen, de rode gasflessen met overdrukventiel en wisselreservoirs af te vullen met LPG. Voorbeelden van deze gasflessen en wisselreservoirs zijn: de bekende heftruck reservoirs, Eurogasflessen (camping) etc. Het afvullen is nu uitsluitend toegestaan bij een speciaal daarvoor ingericht gasvulstation.

Als reden voor deze wijziging is aangegeven dat het vullen van deze beide typen flessen veiliger gebeurt bij gasflesvulstations en omdat het lastig is goed verschil te zien tussen een wisselreservoir en een gasfles.

Meer informatie over de wetswijziging is terug te vinden op Infomil.
Informatie over het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling is terug te vinden op wetten.overheid.nl en www.infomil.nl.