Toezicht houden in de tijd van corona

De gevolgen voor onze toezicht- en handhavingstaken

  • Onze toezichthouders nemen contact met u op om een afspraak te maken voor een controle van uw bedrijf. 
  • Onze medewerkers nemen de RIVM-richtlijnen in acht. Dat betekent onder andere: geen hand geven en vaak handen wassen.
  • Als door de 1,5 meter afstand enkele aspecten niet worden gecontroleerd, pakken we die op bij de volgende controle, of als de maatregelen worden opgeheven.

Als u liever niet wordt gecontroleerd vanwege de coronamaatregelen of andere corona gerelateerde oorzaken kunt u de toezichthouder verzoeken om:

  • de controle administratief te laten plaats vinden of
  • de controle op een later tijdstip uit te laten voeren.

Uitzondering

De Omgevingsdienst staat voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Als er sprake is van veiligheids- of gezondheidsrisico’s, of als er verdenkingen zijn van ernstige overtredingen, wordt een bedrijf uiteraard net als anders zo snel mogelijk gecontroleerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over controles, neem contact op met Rob van Alphen, via 071-4083100.

Toezicht Suzanne map