Uitspraak Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Raad van State deed woensdag 29 mei 2019 uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met de PAS kan toestemming gegeven worden voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij, woningbouw of de aanleg van een weg. De PAS mag niet meer gebruikt worden als basis voor toestemming voor activiteiten. Het is ook niet mogelijk om nieuwe meldingen in te dienen.

Het Programma Aanpak Stikstof bevat de basis voor het vergunnen van activiteiten die (extra) stikstofuitstoot kunnen veroorzaken. Stikstof kan gevaarlijk zijn voor natuurgebieden. Het PAS probeert zowel ruimte te bieden voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken, als het voorzien in maatregelen die zorgen voor het verminderen van negatieve effecten voor de natuur.

Meer informatie over de uitspraak van de Raad van State vindt u hier.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het cluster ecologie van de Omgevingsdienst West-Holland.