Nieuwbouwwoningen per 1 juli verplicht aardgasvrij

Nieuwbouwwoningen moeten per 1 juli 2018 aardgasvrij gebouwd worden. Dit staat in de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) dat de basis vormt voor het verbod op aardgas in nieuwbouw.

Per 1 juli 2018 treedt de Wet Voortgang Energie Transitie (Wet VET) in werking. In deze wet staat dat per 1 juli 2018 netbeheerders niet meer de wettelijke taak hebben om kleinverbruik-initiatieven op het aardgas aan te sluiten.
De wet geldt voor alle omgevingsvergunningen bouwen aangevraagd per 1 juli 2018.
Gemeenten zullen vanaf 1 juli omgevingsvergunningen op het aardgas weigeren.

Aansluitplicht vervalt

Netbeheerders (o.a. Liander) waren wettelijk verplicht te zorgen voor een aansluiting op het gastransportnet wanneer een initiatiefnemer daarom verzocht, de zogenoemde aansluitplicht. Met de inwerkingtreding van de Wet VET komt de aansluitplicht op het gasnet voor nieuwe bouwinitiatieven te vervallen. Netbeheerders zullen dan ook geen aardgas meer aansluiten voor plannen waarbij de aanvraag op/na 1 juli is ingediend. De ministeriële regeling geeft een aantal uitzonderingen bij zwaarwegende redenen, gemeenten kunnen daarmee goed gemotiveerd afwijken.

Gebouwde omgeving energieneutraal

De gebouwde omgeving moet voor 2050 energieneutraal zijn, waarbij in sommige gemeenten (waaronder de gemeente Noordwijk) de ambitie is dit zelfs voor 2030 te realiseren. Alle huidige en toekomstige ontwikkelingen zullen daar aan moeten bijdragen. Wanneer nu al bij de bouw van een gebouw rekening wordt gehouden met het energieneutraal bouwen is dat uiteraard goedkoper dan dat de woning over enkele jaren alsnog moet worden aangepast.

Financieringsmogelijkheden

Het omschakelen naar een aardgasvrije oplossing brengt kosten met zich mee. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling opengesteld.

Ook is het bij meerdere geldverstrekkers mogelijk extra geld te lenen onder bepaalde voorwaarden voor duurzame doeleinden.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp kunt u onder andere vinden op de website www.rvo.nl