Let op deadline informatieplicht energiebesparing

Er zijn al veel bedrijven die voldoen aan de informatieplicht. Drie gemeenten in het werkgebied van de ODWH, Nieuwkoop, Hillegom en Teylingen, staan zelfs in de top tien van gemeenten met de meeste aanmeldingen. Uiterlijk 1 juli 2019 moesten bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken de overheid informeren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen in hun inrichting(en).

Informatieplicht: versnellen van energiebesparing

De Omgevingsdienst controleert buiten de erkende energiemaatregelen bij bedrijven ook op de informatieplicht. Bedrijven moeten energiemaatregelen actief rapporteren via het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De informatie wordt doorgestuurd naar de Omgevingsdienst. Aan de hand van deze informatie controleert de Omgevingsdienst of het bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk op de website van de Omgevingsdienst bij Informatieplicht energiebesparing, of neem contact op met Nadja Helvensteijn of Robert van der Voort via 071-4083100.