Samenwerking centraal

De Omgevingsdienst werkt samen met lokale en regionale partners in het werkveld van ruimtelijke ordening en milieu. Veel van onze taken hebben raakvlakken met de taken van bijvoorbeeld gemeenten, veiligheidsregio’s en hoogheemraadschap. Zo raken de taken van een afdeling Reguleren van een gemeente de controletaken van onze afdeling Toezicht & Handhaving. Zoals een aanvraag voor een vergunning voor een vuurwerkevenement, die de gemeente verstrekt, maar waarbij wij de ontbrandingstoestemming afgeven en toezicht houden op een correcte naleving van de eisen in de vergunning. Daarom werken we nauw samen met ambtenaren bij de verschillende gemeenten en vele lokale partners zoals politie, veiligheidsregio en hoogheemraadschap. Alleen zo kunnen we samen maatwerk in vergunningverlening leveren.

Samenwerking centraal

Doordat de Omgevingsdienst veel gespecialiseerde kennis in huis heeft en de lokale situatie goed kent, weten inwoners en bedrijven ons te vinden. Samen met opdrachtgevers ontwikkelen we een betrouwbaar en uniform uitvoeringsbeleid met oog voor lokaal maatwerk. Dit maakt ons tot een sterke partner in de regio, die taken vernieuwend en efficiënt uitvoert. We bevorderden de uitwisseling van informatie met gemeenten, provincie, veiligheidsregio’s, politie, brandweer, GGD en het hoogheemraadschap. Deze partijen hebben tenslotte een gezamenlijk doel: zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving wordt vergroot.

Lees meer over onze taken en ons werkgebied.