Over ons

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden. Download de brochure.

De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

In de publieksversie van het jaarverslag van 2019 vindt u een overzicht over de Omgevingsdienst en de werkzaamheden die we voor de gemeenten en de provincie hebben gedaan.

Organisatie

De Omgevingsdienst werkt vanuit drie afdelingen: Dienstverlening, Omgevingsmanagement en Toezicht & Handhaving. 

Marlies

Marlies Krul - Seen
Directeur

 

 


 

Dagelijks bestuur


 

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit de portefeuillehouders Milieu van de opdrachtgevers: provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden en drie vertegenwoordigers van de overige aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur vergadert vijf keer per jaar en bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.

Naam

Organisatie

Yvonne Peters-Adrian (voorzitter)

Gemeente Kaag en Braassem

Adri Bom- Lemstra

Provincie Zuid-Holland

Ashley North

Gemeente Leiden

Theo Alkemade

Gemeente Noordwijk
Jeanet van der Laan

Gemeente Lisse

 

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de portefeuillehouders Milieu en een tweede vertegenwoordiger. Het algemeen bestuur vergadert vijf keer per jaar en stelt onder andere jaarlijks de beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast.

Het algemeen bestuur werkt volgens het Reglement van Orde.

Janssen

Naam

Organisatie

Karin Hoekstra

Gemeente Hillegom

Anne de Jong

Gemeente Hillegom

Yvonne Peters-Adrian

Gemeente Kaag en Braassem

Inge van der Meer    

Gemeente Kaag en Braassem

Rien Nagtegaal

Gemeente Katwijk

Gerard Mostert

Gemeente Katwijk

Ashley North

Gemeente Leiden

Antje Jordan

Gemeente Leiden

Rik van Woudenberg

Gemeente Leiderdorp

Brigitte van Elburg

Gemeente Leiderdorp

Jeanet van der Laan

Gemeente Lisse

Gerrit Meiland

Gemeente Lisse

Antoinette Ingwersen

Gemeente Nieuwkoop

Guus Elkhuizen

Gemeente Nieuwkoop

Sjaak van den Berg

Gemeente Noordwijk

Gerard Duijndam

Gemeente Noordwijk

Peter Glasbeek

Gemeente Oegstgeest

Menno Welling

Gemeente Oegstgeest

Heleen Hooij

Gemeente Teylingen

Reny Wietsma-Biesbroek

Gemeente Teylingen

Erika Spil

Gemeente Voorschoten

Marcel Cramwinckel

Gemeente Voorschoten

Ruud Bouter

Gemeente Zoeterwoude

Thea Van der Kooi - Van den Kolk 

Gemeente Zoeterwoude

Adri Bom- Lemstra

Provincie Zuid-Holland

Jeannette Baljeu

Provincie Zuid-Holland