Over ons

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden. Download de brochure.

De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van de Omgevingsdienst over 2020 is uit. In de jaarstukken en in het sociaal jaarverslag geeft de dienst een toelichting over 2020 zowel inhoudelijk als financieel. Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een positief exploitatieresultaat, we laten zien dat we een financieel gezonde organisatie zijn. Daarnaast is er een publieksversie gemaakt waarin de Omgevingsdienst inzicht geeft in zijn activiteiten in 2020 die zijn uitgevoerd voor gemeenten en provincie. De mensen op de foto’s zijn eigen medewerkers van de dienst. 

De publieksversie zal ook verschijnen als print en wordt gedrukt op bijenlandschapspapier. Dat is papier met bloemrijk bermgras, met NL Greenlabel. 
Veel leesplezier!

Voorkant Publieksjaarverslag

Organisatie

Aan het hoofd van de organisatie van de Omgevingsdienst staat de directeur, Marlies Krul- Seen.

Er zijn drie vakafdelingen:

  • Dienstverlening                   Vakafdelingsmanager Raymond Loos
  • Omgevingsmanagement     Vakafdelingsmanager Nienke Mier
  • Toezicht & Handhaving       Vakafdelingsmanager Martin Aardenburg

En er zijn vier portefeuilles:

  • Omgevingsadvies                  Portefeuillemanager Rob Heemskerk 
  • Milieu en Bodem                   Portefeuillemanager Marcel Rietberg
  • Bouwen                                 Portefeuillemanager Jeroen Smits 
  • Duurzaamheid                       Portefeuillemanager Rommie van Rossem

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit de portefeuillehouders Milieu van de opdrachtgevers: provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden, gemeente Noordwijk en twee vertegenwoordigers van de overige aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur vergadert vijf keer per jaar en bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.

Naam

Organisatie

Yvonne Peters-Adrian (voorzitter)

Gemeente Kaag en Braassem

Meindert Stolk

Provincie Zuid-Holland

Ashley North

Gemeente Leiden

Theo Alkemade

Gemeente Noordwijk
Jeffrey van Haaster

Gemeente Lisse

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de portefeuillehouders Milieu en een tweede vertegenwoordiger. Het algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar en stelt onder andere jaarlijks de beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast.

Het algemeen bestuur werkt volgens het Reglement van Orde.

 

Naam

Organisatie

Karin Hoekstra

Gemeente Hillegom

Anne de Jong

Gemeente Hillegom

Yvonne Peters-Adrian

Gemeente Kaag en Braassem

Inge van der Meer    

Gemeente Kaag en Braassem

Rien Nagtegaal

Gemeente Katwijk

Gerard Mostert

Gemeente Katwijk

Ashley North

Gemeente Leiden

Antje Jordan

Gemeente Leiden

Rik van Woudenberg

Gemeente Leiderdorp

Brigitte van Elburg

Gemeente Leiderdorp

Jeffrey van Haaster

Gemeente Lisse

Gerrit Meiland

Gemeente Lisse

Antoinette Ingwersen

Gemeente Nieuwkoop

Guus Elkhuizen

Gemeente Nieuwkoop

Theo Alkemade

Gemeente Noordwijk

Gerard Duijndam

Gemeente Noordwijk

Peter Glasbeek

Gemeente Oegstgeest

Menno Welling

Gemeente Oegstgeest

Heleen Hooij

Gemeente Teylingen

Reny Wietsma-Biesbroek

Gemeente Teylingen

Erika Spil

Gemeente Voorschoten

Marcel Cramwinckel

Gemeente Voorschoten

Ruud Bouter

Gemeente Zoeterwoude

Thea Van der Kooi - Van den Kolk 

Gemeente Zoeterwoude

Jeannette Baljeu

Provincie Zuid-Holland

Meindert Stolk

Provincie Zuid-Holland