Strategie

De waarden en normen van de organisatie vormen de organisatiecultuur. De Omgevingsdienst West-Holland heeft drie kernwaarden uitgewerkt die richtinggevend haar voor het gedrag van de medewerkers. Ze zijn tevens het ethisch kompas van de Dienst en geven een beeld van de identiteit die zij nastreeft. Deze kernwaarden zijn:

  • Professioneel
  • Verbindend 
  • Transparant

De speerpunten voor de Omgevingsdienst richten zich op actuele thema’s en de borging van de kwaliteit en robuustheid van de dienst. Deze speerpunten worden verdeeld in drie pijlers:

Strategie speerpunten