Bestuurlijke conferentie ‘Strategie en Actualiteit’

Op maandag 1 november vond de Bestuurlijke conferentie ‘Strategie en Actualiteit’ plaats. Er waren ongeveer vijftig deelnemers die hartelijk welkom werden geheten in het – voor velen – nieuwe kantoor van de Omgevingsdienst West-Holland.

‘Omarm de chaos’ 

Na een welkomstwoord kondigde Van Haaster de hoofdspreker van de dag aan: Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde. Rotmans besprak vier thema’s die de komende tijd volgens hem voor elke Omgevingsdienst belangrijk(er) worden: verduurzaming, circulariteit, Omgevingswet en de onzekerheden/risico’s. Voor fundamentele veranderingen op dit gebied zijn chaos en crises nodig, vertelde hij de aanwezigen. Zij ontvingen na afloop allemaal een exemplaar van ‘Omarm de chaos’, Rotmans nieuwste boek dat deze week uitkwam. 

Tafelsessies

In het tweede deel van de conferentie sloten de deelnemers aan bij een door hen gekozen tafelsessie. Aan de hand van stellingen en vragen werd bij elke tafelsessie gediscussieerd over verschillende onderwerpen, zoals ‘Risicogericht toezicht’ en ‘Energiebesparing in Holland Rijnland’. Vanwege de verschillende achtergronden, functies en invalshoeken van de aanwezigen, ontstonden hier interessante en nuttige uitwisselingen van inzichten en vervolgvragen.    

Smakelijke afsluiting

De tafelsessies werden afgesloten door directeur Marlies Krul. Zij begeleidde de aanwezigen vervolgens naar het buffet. Deze smakelijke afsluiting was een moment waarop de aanwezigen het nieuwe kantoor konden bewonderen, geanimeerd met elkaar in gesprek gingen en de gelegenheid hadden om te netwerken. We kunnen terugkijken op een geslaagde conferentie, met een goed verhaal van Jan Rotmans, een mooie primeur met Rotmans boek en interessante interactieve tafelsessies. 

bestuurlijke conferentie