Omgevingsdienst West-Holland geslaagd voor Audit

De beveiliging van de website van de Omgevingsdienst en de bijbehorende verwerkersovereenkomst zijn op orde. Dit concludeerde i-techbedrijf Avensus in september na een audit.

Vorig jaar heeft de Omgevingsdienst samen met de gemeente Leiden en zes regiogemeenten een voorstel voor Rijksregeling Reductie Energieverbruik (RRE) ingediend bij het Ministerie voor Binnenlandse zaken. In totaal ging het om 1,7 miljoen euro subsidie die via een veilig systeem verdeeld moest worden.
Dit jaar is de Omgevingsdienst begonnen met de uitvoering hiervan. De deelnemende gemeenten stellen hun woningeigenaren een tegoedbon beschikbaar van maximaal €70 voor kleine energiebesparende maatregelen of een energieadvies.

Online aanvraagformulier

De aanvraag van deze bonnen verloopt via een online aanvraagformulier op de website van de Omgevingsdienst. Om een veilige aanvraag te garanderen moet de aanvrager inloggen met DigiD. Een voorwaarde om DigiD te mogen gebruiken is dat de website en de processen ge-audit zijn door een onafhankelijke partij. De audit werd in september uitgevoerd door i-techbedrijf Avensus. Er is met name gekeken naar de betrouwbaarheid, de veiligheid en de interne beheersbaarheid. De Omgevingsdienst is positief door de Audit heen gekomen. 

Het slagen voor deze audit houdt in dat wij gebruik mogen blijven maken van de koppeling en dat we deze techniek uiteraard veilig kunnen gebruiken voor andere projecten.

audit