De Omgevingsdienst gaat in gesprek met bedrijven over de informatieplicht

De Omgevingsdienst West-Holland wil in 2021 in gesprek gaan met bedrijven die hun energiebesparende maatregelen nog niet hebben gerapporteerd.

Voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken geldt de informatieplicht energiebesparing. Deze bedrijven moesten uiterlijk in 2019 de rapportage over de uitvoering van energiebesparende maatregelen via het e-Loket van RVO.nl indienen.

Meldingen en energiemaatregelen

Intussen heeft de Omgevingsdienst 1.320 meldingen binnen van informatieplichtige inrichtingen. Als we uitgaan van 2000 bedrijven die een meldingsplicht hebben, is dat ongeveer 66%.
De Omgevingsdienst streeft naar een percentage van 95% aan het eind van 2021.

Hierover sprak Nadja Helvensteijn met het RVO. Lees het interview hier: https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/we-moeten-allemaal-energie-besparen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nadja Helvensteijn via n.helvensteijn@odwh.nl.

_B3A0790