Bruidsschat, geluid en overgangsrecht onder de Omgevingswet

Er is weer divers nieuws over de Omgevingswet. Lees over het tweede deel van de handreiking Bruidsschat, geluid onder de Omgevingswet en het overgangsrecht.

Ook deze wet-en regelgeving van het Rijk komt naar gemeenten!

Eind oktober volgt het tweede en laatste deel van de handreiking Bruidsschat. Bruidsschat staat voor de regelgeving die het Rijk ‘schenkt’ aan gemeenten zodra de Omgevingswet in werking treedt. In dit tweede deel van de handreiking werken we onder andere de thema’s lozen van afvalwater, bodem, archeologie en trillingen uit. Ook hierbij trekt de ODWH weer samen op met de andere omgevingsdiensten in de provincie. Lees verder.

Memo geluid onder de Omgevingswet

Wat moeten gemeenten en provincie regelen op het gebied van geluid met de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Op deze vraag geeft het kernteam Omgevingswet antwoord in haar memo ‘Geluid onder de Omgevingswet’. Omdat nog niet alle wetgeving op het gebied van geluid definitief is, heeft de Omgevingsdienst een ‘levend’ document opgeteld. Zodra zaken veranderen/definitief zijn, wordt dit document ook aangepast aan de actualiteit. Lees verder.

Overgangsrecht uitgeplozen

De Omgevingsdienst West-Holland inventariseert op dit moment welke overgangsbepalingen gevolgen hebben voor de uitvoering van de taken op het gebied van onder ander geluid, bodem en vergunningverlening. Hij voert deze taken uit namens gemeenten en provincie. Doel is om na te gaan wat per overgangsbepaling de gevolgen zijn in de praktijk van de gemeentelijke regelgeving. De resultaten zijn eind dit jaar inzichtelijk voor collega’s, maar de Omgevingsdienst deelt dit ook met onze opdrachtgevers zodat zij hier een antwoord op kunnen formuleren. Dit kan per gemeente verschillend zijn. Lees verder.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Liesbeth van Greuningen, projectleider Omgevingswet via l.vangreuningen@odwh.nl.

Logo Omgevingswet