Energiebesparing in de RES-regio Holland Rijnland

De Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland is een samenwerking van de gemeenten, provincie en waterschappen in de RES-regio Holland Rijnland. De Omgevingsdienst West-Holland is op meerdere manieren aangesloten, zodat onze kennis en kunde optimaal voor gemeenten worden ingezet. Ambtelijk neemt de Omgevingsdienst deel in de projectgroep en in werkgroepen van elke uitvoeringslijn. Ook is de dienst trekker van de uitvoeringslijn ‘energiebesparing’ en het onderdeel ‘zon op daken’. Vanuit die rol heeft de Omgevingsdienst ook meegeschreven aan de RES 1.0.

Ashley North, ODWH-bestuurder en wethouder van de gemeente Leiden, neemt deel in de stuurgroep en het PHO+. Hij heeft de ambassadeursrol voor energiebesparing, 'zon op daken' en de planMER. 

RES-Regio Holland Rijnland

RES-regio Holland Rijnland is een van de weinige regio’s die energiebesparing een volwaardige plek heeft gegeven in de RES 1.0. Het nationaal programma RES (NP RES) wil graag dat ook andere regio’s hier meer aandacht aan gaan besteden. Daarom is RES regio Holland Rijnland op de site van het NP RES uitgelicht als praktijkvoorbeeld. Op deze site staat ook het interview met Jolien Kamermans, die namens de ODWH trekker is van de RES-uitvoeringslijn energiebesparing. Het interview lees je hier.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jolien Kamermans, trekker RES-uitvoeringslijn energiebesparing, via 071-4083100.
 

Foto artikel RES BRONVERMELDING
Foto: Patrick van den Hurk/EMMA