Zeven gemeenten beginnen met tegoedactie voor energiebesparing

Vanaf 1 juli kunnen ongeveer 67.000 woningeigenaren van de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude per woonadres een tegoedbon krijgen.

De gemeenten hebben met succes een beroep gedaan op de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is een onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak.

Omgevingsdienst West-Holland heeft samen met de gemeenten de beschikbare Rijkssubsidie van € 3.150.000,- aangevraagd, heeft de verordening duurzaamheidsvoucher opgesteld en coördineert de uitvoering. Zoals bijvoorbeeld de onafhankelijke procedure waaruit Klimaatroute is geselecteerd. Met Klimaatroute is een raamcontract voor vier jaar afgesloten. 

Leiden is penvoerder namens de regio. In april en mei hebben de diverse gemeenteraden de verordening duurzaamheidsvoucher ofwel tegoedbon vastgesteld en daarmee de bestuurlijke basis gelegd voor dit project. 

Onafhankelijke procedure

Met de tegoedbon kan een woningeigenaar kiezen voor een energieadvies van Klimaatroute van €70. De bon kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren van allerlei duurzame maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. De inwoner mag zelf bepalen waar zij deze materialen koopt. De maximale vergoeding voor maatregelen is €70,-.

1Maatwerk

De komende maanden ontvangen alle eigenaren van een koopwoning een mailing één tegoedbon. Dit gebeurt in afstemming met de wijkambassadeurs en lopende lokale duurzaamheidsacties zoals van GOED.

Vervolgens bezoekt Klimaatroute wijk voor wijk elke gemeente. De tegoedbon kan aan de deur ingewisseld worden voor een energieadvies. Met een aankoopbon en de tegoedbon kan een eigenaar ook geld terugvragen voor een energiebesparende maatregel. De energiemaatregelen waaruit men kan kiezen zijn te vinden op www.duurzaambouwloket.nl.
ODWH heeft een systeem ontwikkeld waarmee een eigenaar inlogt met zijn digiD, vervolgens een unieke vouchercode invoert waarna de gegevens worden ingevoerd in zijn zaaksysteem Powerbrowser. Dit systeem, dat is opgezet door de 7 gemeenten samen met de Omgevingsdienst, Duurzaam Bouwloket en Klimaatroute, kan de Omgevingsdienst in de toekomst ook voor andere acties met zijn deelnemers inzetten.

Meer informatie

Alle informatie is vanaf 1 juli te vinden op www.duurzaambouwloket.nl. Voor vragen over het proces kunt u contact opnemen met projectleider Raymond Loos, r.loos@odwh.nl.