Divers nieuws over de Omgevingswet

ODWH gaat door met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Lees over onze aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en een blog over de Omgevingsacademie. Verder een interview over toezicht en handhaving onder de Omgevingswet en meer.

ODWH aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet

1Sinds half juni is ODWH aangesloten op het digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-landelijke voorziening). Dit is een noodzakelijk technisch onderdeel van de Omgevingswet. Door de aansluiting te realiseren, kunnen we als dienst voor onze opdrachtgevers o.a. vergunningaanvragen en meldingen ontvangen en in behandeling nemen. Aansluiting is de eerste stap. Het vervolg is dat de ODWH gaat testen met de opdrachtgevers.
Binnenkort vindt er een eerste bijeenkomst plaats met de regionale DSO-werkgroep. Hierin zoeken we actief de technische samenwerking  met onze opdrachtgevers en ketenpartners. 

Wat doe je met toezicht en handhaving onder de Omgevingswet?

Er zijn nog weinig Omgevingsdiensten bezig met Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet. Jan van Duijn van Omgevingsdienst West-Holland zet hier mooie stappen in. Hij is lid van het Kernteam Omgevingswet bij de Omgevingsdienst West-Holland en trekker van het opleidingsprogramma bij ODWH voor toezicht en handhaving. Hij zoekt met toezichthouders en handhavers de optimale werkwijze voor de top 5 van overtredingen bij de meest voorkomende activiteiten. De VNG interviewde hem. Klik hier voor het interview.

Trots op Omgevingsacademie

Onlangs schreef Liesbeth van Greuningen, programmamanager Omgevingswet van de Omgevingsdienst West-Holland een blog voor de VNG. Daarin schrijft ze: ‘Wij zijn trots op de Omgevingsacademie, hij beantwoordt precies aan waar de Omgevingswet voor staat. Transparant samenwerken en elkaar een kijkje in de keuken gunnen. Samen zoeken en samen verder komen op weg naar een betere leefomgeving. Dat de wet een jaar later ingaat is des te beter, dat geeft extra zuurstof en stevigheid.’ Lees hier het blog van Liesbeth.

Webinar geluid & gezondheid

Op 14 juli besteedt de Omgevingsacademie aandacht aan Geluid & Gezondheid. Wat zullen de verschillen zijn tussen normwaarden van diverse instanties? Hoe verhoudt de huidige situatie zich tot de situatie na 1 januari 2022? Hoe kunnen geluid en gezondheid worden opgenomen in omgevingsvisies en omgevingsplannen? En: welke rol spelen de GGD en de Omgevingsdienst daarin?

Aniek Linskens, beleidsadviseur Medische Milieukunde bij GGD Hollands Midden, legt de relatie tussen milieufactoren in de leefomgeving en gezondheid. Met de komst van de Omgevingswet wordt op een andere manier gekeken naar wat wel en niet mag in de omgeving. Samen met haar collega’s wil Aniek dat gezondheid daarin een goede plek krijgt.
Rees Hennekam is adviseur milieukwaliteit bij de Omgevingsdienst West-Holland. Binnen en buiten de dienst staat Rees bekend als geluidsexpert. Hij heeft zich verdiept in de positie van geluid binnen de Omgevingswet, en kan een inhoudelijke vooruitblik geven naar de situatie vanaf januari 2022.

De details 

Dinsdag 14 juli 2020 vanaf 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur voor medewerkers die te maken hebben of krijgen met geluid en gezondheid onder de Omgevingswet. Aanmelden doet u via dit formulier. Inschrijven kan tot en met 12 juli.

1