Verplicht energielabel C voor kantoorpanden in 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden (ook bestaande kantoorpanden) een energielabel hebben. Dit label moet een label C of hoger zijn. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Is de kwaliteit van het pand onvoldoende om voor minimaal Label C in aanmerking te komen, dan moeten er bepaalde energiemaatregelen doorgevoerd worden om op dat niveau te komen. Zijn die verbeteringen niet op 1 januari 2023 getroffen, dan mag het pand in beginsel niet als kantoor worden gebruikt.

De Omgevingsdienst informeerde de gemeenten over deze nieuwe verplichting tijdens diverse regionale overleggen. Ook heeft de Omgevingsdienst in de werkplannen voor 2021 aangeboden om regio breed een voorlichtingscampagne richting de kantooreigenaren te organiseren. 
De gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Teylingen en Zoeterwoude hebben aangegeven mee te willen doen met deze voorlichtingscampagne.

Nog een grote slag te slaan

In de gemeenten in het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland voldoen gemiddeld minder dan vijftig procent van kantoorpanden aan de energielabel C verplichting. Dit komt omdat het energielabel nog niet bepaald is of omdat het kantoorpand een lager energielabel heeft.
Overzicht energielabels in de gemeenten. Deze gegevens zijn uit de database van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Label C tabel
De Omgevingsdienst start in de loop van 2021 met de voorlichtingscampagne voor kantooreigenaren. Vervolgens kan de Omgevingsdienst de kantoorpanden voor de gemeenten controleren op het energielabel (2023). Gezien het een wijziging in het bouwbesluit is, zullen daar eventueel verdere afspraken over gemaakt moeten worden. We zullen u daar nog verder over informeren. 
In het gemeentefonds zijn extra gelden opgenomen voor deze nieuwe wettelijke taak, om kantoorpanden te controleren op het voldoen aan label C.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Rommie van Rossem via 071-4083100. 

Vondellaan 55 Leiden 2
Het nieuwe kantoor van de Omgevingsdienst op de Vondellaan 55 in Leiden voldoet
ook aan het verplichte energielabel C.