RRE-regeling succesvol!

Vanaf 1 juli 2020 was het mogelijk voor huiseigenaren van zeven gemeenten een ontvangen tegoedbon van €70 te verzilveren. Een tegoedbon voor het aanschaffen van kleine energiebesparende maatregelen, óf voor een energieadvies van Klimaatroute. De regeling ging in op 1 juli 2020. In totaal zijn er bijna 15.000 tegoedbonnen ingewisseld, wat overeenkomt met twintig procent van de huiseigenaren in de gemeenten.

Meer dan de helft hiervan betreft een aanvraag voor een energieadvies. De meest aangeschafte maatregel is ledverlichting, namelijk ruim 3000 keer. 
Zie hieronder het overzicht van alle aangeschafte maatregelen:
RRE maatregelen tabel
Op 31 maart 2021 eindigde de Rijksregeling Reductie Energiegebruik (ofwel RRE) voor de meeste deelnemende gemeenten. 

Leiderdorp en Zoeterwoude gaan nog even door met de tegoedbonnen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft het afgelopen jaar de uitvoering van de RRE op zich genomen. Inmiddels heeft het Rijk aangegeven dat door de corona-crisis een extra verlenging plaats kan vinden. De twee gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude gaan hiervan gebruik maken tot aan de zomer. Ook voor deze periode doet de Omgevingsdienst de uitvoering.

Door tegoedbon extra stimulans om te verduurzamen

Het doel van dit project was onder andere bewustwording creëren onder huiseigenaren over de verduurzamingsopties in hun huis. En dat is goed gelukt, volgens Bart van Oort, coördinator van de RRE-regeling. Bart: ‘Omdat het einde van het project naderde, is een enquête gestuurd aan alle deelnemers. Velen geven aan de regeling een succes te vinden en noemen het een extra stimulans om te verduurzamen. Het project kan dan ook zeker als een succes beschouwd worden!‘
Een paar quotes uit de enquête:
‘Deze actie geeft aanzet voor energiebesparing’ 
‘Leuke stimulans om duurzaam bezig te zijn’ 
‘Dat mensen erdoor leren dat kleine beetjes helpen, dat zij ook allemaal iets kunnen doen. Bewustwording wordt vergroot waardoor mensen misschien ook andere dingen gaan doen’

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bart van Oort via 071-4083100 of via b.vanoort@odwh.nl.

teGOEDbon actie 600 x 400