Gezamenlijke aanpak van criminaliteit

Om te zorgen voor een veilige en leefbare omgeving, is samenwerken tussen ketenpartners als politie, brandweer, Openbaar Ministerie en Belastingdienst heel belangrijk. Deze ketenpartners zijn verenigd in het HEIT. Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het UWV. Sinds begin dit jaar maken ook de Omgevingsdiensten West-Holland, Haaglanden en Midden Holland maken ook onderdeel uit van het HEIT.

Samenwerken en samen optreden

Het team van HEIT werkt in het hele werkgebied van de politie Eenheid Den Haag, waaronder het werkgebied van de Omgevingsdienst valt. Het HEIT pakt ondermijnende georganiseerde criminaliteit aan zoals malafide bedrijvigheid, milieucriminaliteit, belastingontduiking, schijnbeheer en de misbruik van vergunningen. 
Het HEIT voert dagelijks bestuurlijke controles uit in de hele regio op basis van signalen van malafide bedrijvigheid. Doordat de Omgevingsdienst en het HEIT samen controles uitvoeren, wordt oneerlijke concurrentie aangepakt en verbetert het lokale ondernemersklimaat.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld vervagen. Samen met de ketenpartners probeert de Omgevingsdienst meer en beter zicht te krijgen op deze vormen van criminaliteit. Om het moeilijker te maken voor criminelen én om ondermijnende criminaliteit consequent aan te pakken. Vincent Heikoop: 'Sommige zaken kun je nu eenmaal niet alleen oppakken. De kracht van samenwerken komt op deze manier echt tot z'n recht!'

Onaangekondigde integrale controles

Naar aanleiding van signalen en meldingen worden regelmatig controles gehouden door de gemeente (bouwtoezicht), politie, brandweer en de Omgevingsdienst. De ketenpartners doen deze controles onaangekondigd. 
Een paar recente voorbeelden waarin de Omgevingsdienst succesvol samenwerkte met ketenpartners:
www.bollenstreekomroep.nl/illegale-bewoning-en-bedrijvigheid-in-bedrijf-in-lisse/
www.unity.nu/Artikelen/leiden/grote-controle-in-sint-aagtenstraat
gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/persberichten/integrale-controles-bedrijven-in-leiden/
www.bollenstreekomroep.nl/controle-bedrijventerrein-bewoonde-bedrijfspanden-aangetroffen/

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Vincent Heikoop via 071 - 4083100.
Wilt u iets melden? Deel uw vermoedens met de politie, tel. 0900 - 8844 of met Meld misdaad anoniem, tel. 0800 - 7000.

HEIT groepsfoto