Bibob – een interessante taak van de ODWH

Mooie wetten maken is één ding. De handhaving ervan, dat is de kunst. ‘Soms krijg je signalen van collega’s en ketenpartners binnen, waarbij je voelt dat er bij een vergunningaanvraag iets onwettigs staat te gebeuren. Dit is een belangrijke én een heel interessante taak van de ODWH’ zegt de Bibob-coördinator van de Omgevingsdienst.

Hiervoor is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) ingevoerd.
Met deze wet in de hand kan de Omgevingsdienst integriteitstoetsen voor zijn deelnemers uitvoeren. Als er sprake is van een misstand, zoals het witwassen van geld, kan een aanvraag worden geweigerd, de vergunning ingetrokken of extra voorschriften aan de vergunning worden verbonden. De Omgevingsdienst voert deze taak uit in mandaat voor de deelnemers in de regio en in overleg met de Bibob-coördinator van de gemeente of provincie. Het beleid van de gemeente en provincie is leidend. Er kunnen bijvoorbeeld risicobranches zoals afvalbedrijven worden onderzocht, als dat in het beleid is opgenomen.

Nieuw beleid in Noordwijk

Sinds 22 december 2020 heeft de gemeente Noordwijk nieuw Bibob-beleid vastgesteld met een duidelijke normstelling. Hiermee kan de Omgevingsdienst ook met de Wabo-vergunningen bouw aan de slag. In de toekomst kunnen aanvragers via de website van de Omgevingsdienst een Bibob-vragenformulier indienen. De aanvrager kan dan met een DigiD op een veilige manier een aanvraag doen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het uitvoeren van een integriteitstoets? Mail uw vraag naar bibob@odwh.nl.

Bibob Noordwijk