Veehouder veroordeeld voor ritueel slachten door goed samenwerken ketenpartners

Begin januari 2021 is een veehouder in het werkgebied van de Omgevingsdienst West- Holland onherroepelijk veroordeeld. De Omgevingsdienst heeft zich in deze zaak bewezen als van grote waarde.

Een betrokken toezichthouder van de Omgevingsdienst vertelt hierover: ‘Na jarenlange geruchten over misstanden, is de veehouder aangehouden in december 2019. Dit is dankzij een goede samenwerking van de Omgevingsdienst met de betreffende gemeente, de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).’

Veranderingen in een bedrijf

‘Slachten in een bedrijf is een wijziging in de bedrijfsvoering. De Omgevingsdienst ging daarom scherp toezicht houden. Ik ben constant op de hoogte gehouden door de betrokkenen over de misstanden die zijn aangetroffen, waardoor de Omgevingsdienst kon handhaven en de juiste partners in stelling kon brengen.’ 

De toezichthouder vervolgt ‘Op een zondagochtend in juli 2019 belde de meldkamer van de politie mij over een melding. Er werd geslacht bij de veehouder. Ik weet welke instanties je inschakelt voor een ‘heterdaadje’. Via zijn netwerk lukte het de toezichthouder om instanties te bereiken die doorgaans moeilijk te bereiken zijn op zondagochtend. ‘Slachten duurt hooguit tien minuten dus er was spoed. Het politie basisteam was er snel en na constatering van de overtreding is de boerderij behandeld als plaats delict. Forensische opsporing van de politie kwam ter plaatse en alle sporen zijn veiliggesteld, in samenwerking met de patholoog van de NVWA.’

Kennisinstituut

‘De Omgevingsdienst heeft een bepaalde expertise, wij zijn een kennisinstituut. Wij hebben de kennis om dergelijke zaken op te pakken en te adviseren aan onze ketenpartners.’ Zonder de directe inzet en het bemiddelend optreden van alle betrokkenen was deze veehouder nu niet veroordeeld geweest. ‘Maar het belangrijkste van deze casus is de veroordeling en het stoppen van deze activiteit.’

Veehouder veroordeeld voor ritueel slachten door goed samenwerken ketenpartners KM