Opsporen van onbekende bedrijven nu nog efficiënter en effectiever

De Omgevingsdienst zoekt tegenwoordig met data-analyse naar onbekende bedrijven. In 2020 is de dienst gestart met deze nieuwe aanpak.

Bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, moeten zich mogelijk melden bij de Omgevingsdienst. Dit gebeurt niet altijd en hierdoor is er geen toezicht door de Omgevingsdienst. De kans is groot dat er risico’s ontstaan voor het milieu en de veiligheid van de leefomgeving.

In voorgaande jaren voerden toezichthouders van de Omgevingsdienst ‘gevelcontroles’ uit om het bedrijvenbestand up-to-date te houden. Dit zijn controles waarbij toezichthouders aan de hand van data fysiek op zoek gaan naar onbekende bedrijven. Deze gevelcontroles zijn enorm tijdrovend.  

Vergelijken, sorteren en nalopen van data

In de opsporing met data-analyse vergelijkt de Omgevingsdienst zijn data met het databestand van de Kamer van Koophandel. Een toezichthouder die zich hiermee bezighoudt vertelt: ‘We sorteren de hieruit komende bulk onbekende data op SBI codes (Standaard Bedrijfsindeling). Die paar honderd overgebleven bedrijven lopen we handmatig na en beoordelen we op relevantie. De excessen controleren wij fysiek. Bij de controles komen niet alleen milieumisstanden aan het licht, maar ook illegale bewoning, witwassen en drugshandel.’

Data geactualiseerd en verbeterd

De toezichthouder vervolgt: ‘Wij registreren deze onbekende bedrijven en sturen een brief dat zij een melding Activiteitenbesluit moeten doen. Zodra de melding van het bedrijf binnen is, voert een toezichthouder een opleveringscontrole uit. Het komt vaak voor dat bedrijven onder een andere naam of adres in ons bestand staan. Door het verwerken van deze data in het systeem is onze data geactualiseerd en verbeterd’.

Stappen voor het komend jaar

Om het bedrijvenbestand van de Omgevingsdienst actueel te houden is het noodzakelijk jaarlijks deze data-analyse uit te voeren en maandelijks te updaten. Hierbij werkt de Omgevingsdienst toe naar het gebruik van real-time data.

Door de data slim in te richten is het mogelijk om bedrijven op te sporen die niet gemeld zijn, mogelijk met minder ruis. Komend jaar haalt de Omgevingsdienst er nog meer handwerk tussenuit. Daarnaast is in de toekomst een extra automatiseringsstap mogelijk, namelijk dat nieuwe bedrijven automatisch een brief ontvangen dat ze mogelijk meldingsplichtig zijn.

Stap voor stap zal risicogericht toezicht een belangrijkere plaats innemen in de inrichting en de uitvoering van het toezicht van de Omgevingsdienst. 

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de programmamanager Milieu en Bodem via 071 - 4083100.


Afbeelding artikel Christel