Onzekerheid rondom definitieve invoeringsdatum van de Omgevingswet

Het debat in de Eerste Kamer over de invoeringsdatum van de Omgevingswet én de val van het kabinet hebben de onzekerheid rondom de definitieve invoeringsdatum van 1 januari 2022 van de Omgevingswet vergroot.

De Eerste Kamer heeft zorgen rondom de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het extra geld voor gemeenten dat nodig is voor de invoering en de kennis en capaciteit bij de uitvoeringsorganisaties. De Eerste Kamer wil pas instemmen met invoering van de wet als deze zaken op orde zijn. Er komt dus een vervolg van het debat voordat er een stemming komt over de invoeringsdatum. 

De Omgevingsdienst West-Holland blijft de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet nauwgezet volgen. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Rob Heemskerk via 071- 4083100.

invoeringsdatum
Foto: Tran