Vier Bibob- onderzoekers erbij

In februari volgden vier medewerkers van ODWH met succes een tweedaagse cursus bibob. Het totale aantal medewerkers met bibobkennis komt daarmee op zeven.

Vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties, overheidsopdrachten of aanbestedingen zijn voor criminelen ideale manieren om geld wit te wassen of onwettige activiteiten te ondernemen. 

Om misbruik van overheidsdiensten te voorkomen, is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in het leven geroepen. Met deze wet in de hand kan de ODWH een aanvraag weigeren of een afgegeven vergunning intrekken of de gemeenten daarin adviseren.

Bij het cursusprogramma van de bibobacademie ging het om inzicht in de juridische mogelijkheden van de wet en mogelijke financiële constructies die door criminelen worden bedacht. Deze kennis helpt te voorkomen dat ODWH zonder het te weten de uitvoering van criminele activiteiten faciliteert. Zo beschermen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemers. Met de benoeming van de nieuwe onderzoekers is het bibobteam bij de ODWH weer op volle sterkte. 

.