RIEC:Toezichthouders alerter op ondermijning

Ondermijning, (verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld) staat hoog op de lijst bij de Omgevingsdienst West- Holland. Donderdag 12 maart 2020 - nog voor de quarantaineperiode - gaven Nils Krüger en Antoine Stigter van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) een boeiende presentatie over het tegengaan van ondermijning van wetten en regels.

Het was een mooi begin van een integrale samenwerking tussen het RIEC en de Omgevingsdienst. De kantine van de Omgevingsdienst zat vol met toezichthouders en andere geïnteresseerde medewerkers. Ook een paar toezichthouders en veiligheidsmedewerkers van gemeenten uit het werkgebied van de Omgevingsdienst schoven aan.

Wat doet het RIEC?

In het RIEC werken provincies en overheidsinstanties samen tegen georganiseerde criminaliteit. Het ondersteunt en faciliteert gemeenten bij ondermijning en pakt zaken op via provincies en gemeenten. Door het uitvoeren van een weerbaarheidsscan ziet het RIEC bijvoorbeeld hoe ver een gemeente is bij ondermijning van criminaliteit binnen gemeentegrenzen.

Het was een leerzame middag, door verhalen en voorbeelden uit de praktijk bleef de presentatie boeiend en was er een levendige discussie. Als de Omgevingsdienst controleert, zijn de ogen van toezichthouders meer geopend voor mogelijk verdachte activiteiten. Ze leggen signalen vast en melden deze voor eventueel nader onderzoek. 

.