Omgevingsdienst analyseert maatregelen hinderbeperking Schiphol

Door de Coronacrisis is er nog maar een fractie van het gebruikelijke vliegverkeer op Schiphol. De geluidhinder in onze regio is daardoor sterk afgenomen, net als de klachten.

Toch heeft Schiphol half maart een pakket hinderbeperkende maatregelen gepubliceerd, omdat dit project ook gericht is op de lange termijn, wanneer het vliegverkeer weer toeneemt. Dit ‘Programma Hinderreductie’ is gepubliceerd op de website www.minderhinderschiphol.nl

Het programma bevat veel kleine en enkele grote maatregelen, vertelt Menno Waalewijn van de Omgevingsdienst West-Holland, secretaris van het overleg van de gemeenten ten zuiden van Schiphol die hier impact van ondervinden. Het Programma Hinderbeperking kan in zijn visie de komende jaren leiden tot enige vermindering van de geluidhinder. Er zal aan de andere kant ook verschuiving van overlast optreden, doordat het plan is om de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan minder te gaan gebruiken en de Kaagbaan juist meer. De extra hinder die hierdoor ontstaat in de Duin- en Bollenstreek en Leidse regio zou gecompenseerd moeten worden door twee belangrijke maatregelen: door hoger aanvliegen en door het introduceren van smalle, vaste naderingsroutes waarbij ook meer in glijvlucht gevlogen kan worden.

De uitvoerbaarheid van deze twee maatregelen is vooral afhankelijk van de drukte in het luchtruim. Als het de komende jaren, door de crisis in de luchtvaart, echt rustiger zou zijn, wordt het makkelijker om glijvluchten en vaste naderingsroutes toe te passen. De uitvoerbaarheid en de randvoorwaarden stelt het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vast in de Luchtruimherziening. Deze wordt later dit jaar gepubliceerd. 

Waalewijn: ‘Opvallend is dat een belangrijke maatregel ontbreekt: minder nachtvluchten. Vanuit onze regio hebben wij daar altijd nadrukkelijk voor gepleit. Zowel de minister als Schiphol hebben aangegeven dat ook zij dit doel nastreven. Vermoedelijk wordt hier aan gewerkt via een ander spoor.’

Op verzoek van de portefeuillehouders bij de gemeentebesturen maakt de Omgevingsdienst een brief aan Schiphol met wensen en opmerkingen over het Programma Hinderreductie.

.
Foto: Royal Schiphol Group