Nieuwe bodemtaken voor gemeenten

De Omgevingswet zal niet per 1 januari 2021 in werking treden, maar de inhoud van de wet en dus ook het Aanvullingsspoor Bodem staan niet ter discussie. We gaan dan ook gewoon door met de voorbereidingen voor het ‘werken in de geest van de Omgevingswet’ bij Bodemtaken.

Het uitstel geeft ons meer tijd om ons samen voor te bereiden op de Omgevingswet. Die tijd willen wij zo efficiënt mogelijk benutten, want op het gebied van de bodemtaken verandert veel. Intern richt ons implementatietraject zich op de nieuwe dienstverlening onder de Omgevingswet. Door aanpassing van werkprocessen, de digitale systemen en het intern opleiden van het personeel, zorgen wij dat we klaar zijn voor de nieuwe bodemtaken. Tijdens diverse landelijke, provinciebrede en regionale trajecten deden en doen we hiervoor kennis en ervaring op. 

Onder de Omgevingswet worden de gemeenten bevoegd gezag voor het grootste deel van de (huidige) provinciale bodemtaken. Daardoor moeten én mogen de gemeenten in de komende tijd keuzes maken over regels en ambities. De komende maanden gebruiken wij daarom om de opgedane kennis en ervaring nog intensiever met onze opdrachtgevers te delen. Dit doen wij met u één op één, met periodieke nieuwsbrieven en - zodra de omstandigheden het weer toelaten - via een te starten regionaal bodemplatform. 

Vanzelfsprekend voeren wij tot de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet de bodemtaken namens provincie en gemeenten uit zoals u dat van ons gewend bent. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Cees van Mullem via 071-4083100.

 

.