CIRCO Track: van restvezels naar circulaire producten

In de regio Holland Rijnland zijn diverse natuurlijke reststromen die weinig aandacht krijgen, zoals restvezels van agrarische productie. Dit ‘afval’ bevat nuttige grondstoffen. Daar is meer mee te doen. 

‘Afval bevat nuttige grondstoffen’ was het thema van een driedaagse cursus, aangeboden door de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland, waar twaalf bedrijven uit onze regio aan deelnamen. De bedrijven willen de natuurvezels hergebruiken om er toe te passen in producten, in te zamelen of te composteren.

Samenwerking

Tijdens de cursus kregen de bedrijven diverse opdrachten en vragen. Ze keken waar waardeverlies in hun keten voorkomt. Is hier iets aan te doen en liggen hier kansen? Met wie is er samen te werken? De bijeenkomsten waren een mooi platform voor kennismaking met andere partijen in de keten, en zoals gehoopt zijn de eerste contacten gelegd voor samenwerking. Er komt een terugkomdag samen met een andere vergelijkbare Track en plan is dit najaar meer Tracks te organiseren, bijvoorbeeld over het circulair maken van zonnepanelen.

Circulaire stappen 

De afsluitending was op 5 februari bij Natuurmonumenten in Nieuwkoop. Deze dag eindigde met presentaties waarin de deelnemers aan CIRCO-Track vertelden over hun aanpak aan vertegenwoordigers van provincie en gemeenten in de regio om te komen van groenafval tot waardevolle producten. Bedrijven gaan nu hun businesscase verder uitwerken om daadwerkelijk circulaire stappen te zetten. Waar het kan helpt de Omgevingsdienst daarbij. 

Meer informatie

Plan is in het najaar een tweede bijeenkomst te organiseren.
Acht deelnemers aan de CIRCO Track deden mee met gebruikmaking van een kennisvoucher Circulaire economie, beschikbaar gesteld door het programma LEADER van de EU via de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. Hier vindt u meer informatie.

c