Schiphol en de media

Het onderwerp Schiphol en de groei van de luchtvaart krijgt veel aandacht in de media. Het bestuur van Holland-Rijnland heeft vorige maand een brief naar de minister gestuurd. Om aandacht te vragen voor de toenemende geluidshinder.

Vooral de groei van het aantal nachtvluchten (tegen de afspraken in) is zorgwekkend. Slaapverstoring is een ernstige vorm van geluidshinder en slecht voor de gezondheid.

De gemeenten uit onze regio dienden ook zienswijzen in op het ‘Actieplan Omgevingslawaai Schiphol’. Het Rijk zou daar veel meer ambitie moeten formuleren om de hinder door het vliegverkeer voldoende te beperken.

In veel gemeenten komen nieuwe portefeuillehouders op het dossier Schiphol. Gemeenten organiseren bijeenkomsten om de nieuwe bestuurders snel en goed in te werken op de ingewikkelde materie.

  • Op 19 juni zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd voor een diner/informatie-avond in Hoofddorp van vijf uur ’s middags tot acht uur ’s avonds. Het initiatief hiervoor komt van de voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), gedeputeerde dhr. Tekin van de provincie NH.
  • Op 22 juni is er tussen een en half drie ’s middags een kennismakingsbijeenkomst op het provinciehuis in Den Haag, waar de Zuid-Hollandse wethouders kunnen kennismaken met de gedeputeerde mevr. Bom-Lenstra. Daar gaat het om de samenwerking en de strategie vanuit Zuid-Holland op dit onderwerp.

Nadere informatie over beide bijeenkomsten ontvangt u binnenkort.

 

Uitgelicht

Zoeken